Home

Spaarndammerbuurt


Tot 1834 was het gebied waar zich nu de Spaarndammerbuurt bevindt nog buitendijks terrein. In 1834 kwam de ‘Westelijke Afsluitdijk’ gereed, die loopt van waar nu het Barentszplein is tot en met het gebied waar nu de afsluitende straat aan de noordkant van de Spaarndammerbuurt loopt, de Tasmanstraat. Na de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 kwam de Oude Houthaven, ten noorden van de Tasmanstraat, tot stand. Het Westerkanaal werd in 1876 de vaarweg van de havens in het IJ naar het achterland ten zuiden van Amsterdam. Door de haven en het kanaal werd het gebied aantrekkelijk voor pakhuizen en industrie.

In 1878 begon de aanleg van straten in het zuidelijk deel van de Spaarndammerbuurt. De toen gebouwde woningen werden bewoond door arbeiders die werkten in de haven en daarmee verbonden bedrijven. Het waren goedkope, door beleggers snel gebouwde woningen van lage kwaliteit: de zogenaamde revolutiebouw. Hier woonde een belangrijk deel van het proletariaat van Amsterdam. Slechts een beperkt deel van de woningen werd gebouwd door filantropische woningbouwverenigingen. Hier kwamen de iets beter betaalde arbeiders te wonen.

Voor de volkswoningbouw was de Woningwet van 1901 van groot belang: er werden veel strengere eisen aan de kwaliteit van de woningen gesteld en er kwam de mogelijkheid van financiële steun van het Rijk aan de gemeentelijke woningbouw. De bouw vond plaats door gecontroleerde woningbouwverenigingen. Pas na 1914 had dit zijn uitwerking op de te bouwen woningen: er kwam veel aandacht voor licht en lucht en idealistische architecten besteedden veel aandacht aan de esthetiek van de architectuur. Om de arbeider te verheffen was een belangrijke plaats ingeruimd voor het uiterlijk van de gevel en gevelwand.

Omstreeks 1920 was het noordelijk deel van de Spaarndammerbuurt voor een groot deel bebouwd met verheffende staaltjes nog steeds zeer bezienswaardige architectuur in de stijl van de Amsterdamse School. Absoluut hoogtepunt is ‘Het Schip’ aan onder meer de Hembrugstraat van Michel de Klerk.

Foto: 'Het Schip'

Duur: ongeveer 2 uur

Prijs:  12,50 euro p.p. excl. consumpties

Reserveren: Stuur een mail naar info@stadswandelkantoor.nl

 

Wandeling aanvragen? Bel 020-4190022 / 06-41967625 / 06-41967655


N I E U W S
Fietstocht door historisch Nieuwendam, vrijdag 11 augustus
Architectuurrondleiding door het groene en blauwe oeverlandschap van een prachtig stuk Amsterdam. Meer...
Joods Amsterdam. Donderdag 4 en vrijdag 5 mei 2017 vanaf de Nieuwmarkt.
Een wandeling door drie prachtige buurten met een tragisch verleden. meer...

Stadswandelkantoor op Facebook
Al jaren deelt Stadswandelkantoor het nieuws over onze activiteiten via Facebook. Meer..

Meer Nieuws...
Stadswandelkantoor Amsterdam. City Walks Office Amsterdam. Stadtwanderungen Amsterdam. Rondleidingen, wandelen, fietsen.